– Program studiów

PIELĘGNIARSTWO – I stopnia

Studia licencjackie, prowadzone w systemie stacjonarnym.

Cykl nauczania: 3 lata

Praktyczny profil kształcenia:

  • większość przedmiotów prowadzona w formie zajęć praktycznych i ćwiczeń,
  • współpraca z placówkami opieki medycznej w regionie,
  • nauka pod okiem czynnych zawodowo specjalistów – praktyków.

Program studiów 2022 – 2025
Program studiów 2021 – 2024
Program studiów


PIELĘGNIARSTWO – II stopnia

Studia magisterskie, prowadzone w systemie stacjonarnym.

Cykl nauczania: 2 lata

Program studiów 2022 – 2024
Program studiów 2021 – 2023

 

Back to top