– Praktyki

Pliki do pobrania:

Konsultacje w sprawie praktyk mgr Iwona Szala
email: i.szala@pwsz.glogow.pl

 

Regulamin kształcenia praktycznego – pielęgniarstwo I stopień
Kierunek pielęgniarstwo I stopień
Kierunek pielęgniarstwo I stopień cykl kształcenia od cyklu 2022-2025

Samoocena postawy studenta
Arkusz samooceny pracy studenta podczas odbywania zajęć praktycznych / praktyk zawodowych

Umowa w sprawie realizacji praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia
Wzór umowy

Skierowanie na praktykę
Wzór skierowania

Wniosek studenta
Wniosek

Dokumenty związane:

1. Programy praktyk zawodowych
2. Sylabus/Karta przedmiotu

Konsultacje w sprawie praktyk mgr Patrycja Trzaniec
email: p.trzaniec@pwsz.glogow.pl

Regulamin praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

Zał. nr 1. do Regulaminu praktyk
Kryteria doboru koordynatora/opiekuna/mentora

Zał. nr 2. do Regulaminu praktyk
Kryteria doboru miejsc kształcenia praktycznego

Zał. nr 3. do Regulaminu praktyk
Kryteria oceny studenta po odbyciu praktyk zawodowych w placówkach medycznych/instytucjach

Zał. nr 4. do Regulaminu praktyk
Oświadczenie

Umowa w sprawie realizacji praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia
Wzór umowy

Skierowanie na praktykę
Wzór skierowania

Wniosek studenta
Wniosek


SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Zarządzanie w pielęgniarstwie

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Opieka onkologiczna

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (OIT, oddział chorób płuc, poradnia leczenia domowego tlenem)

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Pracownia endoskopowa

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki POZ i gabinet lekarza POZ)

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: nadciśnienie tętnicze

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: cukrzyca

SYLABUS przedmiotu/MODUŁU:
Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych: niewydolność oddechowa

Back to top