– Pracownicy

Dyrektor Instytutu Medycznego –  dr n. o zdr. Dorota Milecka

email: d.milecka@pwsz.glogow.pl

Dyżury:
Środa 12:00 – 14:00
Czwartek 9:00 – 11:00

Konsultacje:
Czwartek 11:00 – 13:00

EGdr n. med. E. Garwacka-Czachor
email: e.garwacka@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: piatek TNP 17:00 – 18:30

KEdr n. med. K. El Mohtar
email: k.mohtar@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 15:30 – 17:00

PGdr n. o zdr. P. Gurowiec
email: p.gurowiec@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 16:00 – 17:30

SHdr n. med. S. Hoffman
email: s.hoffman@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

EKdr n. med. E. Kędra
mail: e.kedra@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 13:00 – 14:30 215/b

MOdr n. kf. M. Orzechowska
email: m.orzechowska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: czwartek TNP – 8:30-10:00

AMdr n. med. A. Metera
email: a.metera@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: czwartek 12:00 – 13:30

KSdr K. Szwamel
email: k.szwamel@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

MGdr M. Gawlik
email: m.gawlik@pwsz.glogow.pl
Konsultacje:

ERdr E. Radwańska
email: e.radwanska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 15:00 – 16:30

PKdr P. Karpiński
email: p.karpinski@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

MMdr M. Mazur
email: m.mazur@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

WKdr W. Kowalska
email: w.kowalska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

RWlek. R. Walczuk
email: r.walczuk@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

AKlek. A. Kowaluk
email: a.kowaluk@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

WSlek. W. Skibiszewski
email: w.skibiszewski@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 13:45 – 15:15

ABlek. med. Anna Boczar – Wójcik
email: a.boczar-wojcik@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 13:30 – 15:00

SHlek. med. S. Hanaczewska
email: s.hanaczewska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 14:00 – 15:30

LBmgr L. Biłogan
email: l.bilogan@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

JNmgr J. Nowakowska
email: j.nowakowska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

MOmgr M. Olszowy
email: m.olszowy@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

AMmgr A. Maciszewska
email: a.maciszewska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: piątek 17:00 – 18:30

MKmgr M. Kazanecka
email: m.kazanecka@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 18:40 – 20:10

MWmgr M. Walkowiak
email: m.walkowiak@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

HSmgr H. Sylwanowicz
email: h.sylwanowicz@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: czwartek 12:00 – 13:30

PTmgr P. Trzaniec
email: p.trzaniec@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 17:00 – 18:30

MSmgr M. Szałęga
email: m.szalega@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 16:30 – 18:00

ETmgr E. Todorov
email: e.todorov@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 18:35 – 20:05

PCmgr P. Czyż
email: p.czyz@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek w terminach zajęć teoretycznych 12:00 – 13:30

KSmgr K. Stankowska
email: k.stankowska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: 15:00 – 16:30

AGmgr A. Glińska
email: a.glinska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 12:00 – 13:30

AGmgr A. Gnap
email: a.gnap@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: czwartek 15:00 – 16:30

MGmgr M. Golonko
email: m.golonko@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 15:00 – 16:30

KKmgr K. Kruk
email: k.kruk@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 15:00 – 16:30

JHmgr J. Halarewicz
email: j.halarewicz@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 14:45 – 15:30

AKmgr A. Koman
email: a.koman@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

MSKmgr M. Szuwalska
email: m.szuwalska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

ISmgr I. Szala
email: i.szala@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 17:00 – 17:45

MUmgr M. Undro
email: m.undro@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

AKmgr A. Kocik
email: a.kocik@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: czwartek 14:00 – 15:30

ASmgr A. Serafin
email: a.serafin@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 15:30 – 17:00

JLmgr J. Laszczowska
email: j.laszczowska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 13:30 – 15:00

MPmgr M. Peregrym
email: m.peregrym@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

IKmgr I. Klamecka
email: i.klamecka@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałek 15:30 – 17:00

IPmgr I. Pawlak
email: i.pawlak@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 16:00 – 17:30

MKmgr M. Kowal
email: m.kowal@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

MKlic. piel. M. Kalinowska
email: m.kalinowska@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

PWlic. piel. P. Wątroba
email: p.watroba@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: środa 17:00 – 18:30

DJD. Jagieła
email: d.jagiela@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 15:00 – 16:30

Back to top