Instytut medyczny

Zachęcamy do  korzystania z baz informacji naukowej ze źródeł elektronicznych w dostępie otwartym i licencjonowanym. Informacja na ten temat została przygotowana przez Dyrektor Biblioteki  PWSZ w Głogowie Panią mgr Urszulę Ziębę.
Szczegóły w zakładce dla studenta

Poradnik pisania pracy dyplomowej w oparciu o studium indywidualnego przypadku PWSZ w Głogowie – Kierunek Pielęgniarstwo, Studia I stopnia

Poradnik pisania pracy dyplomowej od dzisiaj dostępny jest na stronie IM w zakładce dla studenta. Należy podkreślić, że stanowi jedynie rekomendacje i uściślenie pojęć stosowanych w Regulaminie Dyplomowania na kierunku pielęgniarstwo – studia I stopnia w PWSZ …

Zaproszenie do udziału w konferencji pt. Nowy „wielki kryzys”, na temat skutków ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19 i restrykcji wprowadzanych przez rządy na całym świecie.

Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze współczesnego świata nie tylko w wymiarze ochrony zdrowia, ale także na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej. Zasięg przestrzenny, liczba osób zakażonych i zmarłych, czas trwania oraz długotrwałe …

Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Nowelizacja, wprowadzona na wniosek KRAUM, ma na celu uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym …

Back to top