– Komisja Bioetyczna

RRegulamin
Komisji Bioetycznej

ZZałączniki do regulaminu
Wersja edytowalna

Skład Komisji Bioetycznej:

Harmonogram posiedzeń Komisji Bioetycznej:

  • 21 lutego 2023 r.
  • 21 marca 2023 r.
  • 18 kwietnia 2023 r.
  • 23 maja 2023 r.
  • 20 czerwca 2023 r.
Back to top