– Koła naukowe

Koło Naukowe PTP zaprasza Studentów pielęgniarstwa!

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które rozpoczęło działalność w roku akademickim 2018/2019 zaprasza do zostania członkiem Koła.

W jego skład wchodzą słuchacze I, II i III roku kierunku pielęgniarstwo.

Od stycznia 2020 roku Koło liczy 17 osób. W związku z ogłoszeniem przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych studenci uczcili to wydarzenie biorąc udział w inauguracji Kampanii Nursing Now w dniu 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia. Współorganizatorem tego wydarzenia było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W dniu 6 marca 2020 roku członkinie Koła wzięły udział w spotkaniu z Panią Jadwigą Omyło, nestorką pielęgniarstwa odznaczoną Medalem im. Florence Nightingale, które odbyło w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Ponadto, w październiku 2020 roku urządzono na terenie uczelni wystawę związaną z historią zawodu, a zwłaszcza z 200-setną rocznicą urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa – Florencji Nightingale.

Przeprowadziliśmy również ankietę dotyczącą motywacji studentów do podejmowania nauki na kierunku pielęgniarstwo, która jest w opracowaniu oraz planujemy kolejne projekty badawcze.

W planach mamy promowanie zawodu pielęgniarki wśród społeczności głogowskiej, promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania, wynikające z bieżących potrzeb. Aktualnie, ze względu na sytuację epidemiczną, będziemy pracować on-line.

Zapraszam Państwa do współpracy,
dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor – Opiekun Koła

Obchody Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych w PWSZ w Głogowie – WYSTAWA „Śladami naszej historii”

Z okazji Obchodów Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych, na terenie PWSZ w Głogowie została zorganizowana wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Ekspozycja nawiązuje do osiągnięć pielęgniarstwa z perspektywy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych postaci pielęgniarstwa światowego i rodzimego/polskiego. 2020 rok został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN – International Council of Nurses) ratyfikowanej na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA) w Genewie. Kampania prowadzona jest we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). To trwające przez cały rok święto ma związek z 200. rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale.

Karolina Baszyńska – przewodnicząca
Iga Karpierz – zastępca przewodniczącej
Dominika Piekarz – sekretarz
Patrycja Sioła – skarbnik
Alicja Gościewicz – członek komisji rewizyjnej
Aleksandra Graca – członek komisji rewizyjnej

Koleżanki i Koledzy Studenci Pielęgniarstwa I, II i III roku!

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie zaprasza wszystkich Państwa na wykład „Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki”, który zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie GSuite o godz. 20.00 w dniu 9 marca (wtorek) 2021 roku. Przewidywany czas trwania wykładu to ok.1 godziny.
Wykład poprowadzi Pani mgr Ewa Todorov.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału!

Karolina Baszyńska – przewodnicząca Koła
Elżbieta Garwacka-Czachor – opiekun Koła

Opiekun Koła:
adiunkt dr n. med. E. Garwacka-Czachor
e.garwacka@pwsz.glogow.pl

Przewodnicząca Koła:
student Karolina Baszyńska
karolina.mb90@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie działające przy Instytucie Medycznym serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w działalności koła naukowego. Członkostwo w SKN poprzez aktywny udział w spotkaniach umożliwi Ci pogłębianie wiedzy i doświadczenia podczas opieki nad pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach symulowanych. Symulacja medyczna to nowoczesny sposób w kształceniu przyszłych kadr medycznych!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na adres: a.kocik@pwsz.glogow.pl.
W imieniu członków SKN Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie

mgr Adrian Kocik

Marta Jeton-Boroń – przewodnicząca
Aleksandra Franków – zastępca przewodniczącej
– sekretarz

Opiekun Koła:
mgr Adrian Kocik
a.kocik@pwsz.glogow.pl

Przewodnicząca Zarządu SKN:
Marta Jeton-Boroń
5093@g.pwsz.glogow.pl

Back to top