Instytut medyczny

Uczelniane Koło Naukowe PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie oraz Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt.: „Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich”, która odbędzie w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w …

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uczelnianego Koła Naukowego PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, w trakcie którego przyjęto sprawozdania z dotychczasowej działalności Koła za rok 2022 (organizacyjne, finansowe i rewizyjne), przeprowadzono wybory do władz Zarządu Koła oraz wybrano delegata na Zjazd Okręgowy.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę Koła …

„W dniu dzisiejszym pierwsza e-monografia Instytutu Medycznego pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca, będąca pokłosiem organizowanej w dniu 19 maja 2022r. konferencji …

W ubiegłym tygodniu został zakończony proces wydawniczy związany z publikacją naszej pierwszej e-monografii pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca.
Wspomniana e-monografia stanowi zwieńczenie …

W dniach 25-26 listopada 2022 r. w Cieszynie odbędzie się konferencja pn.: Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2022.
W ramach konferencji, w dniu 25.11.2022 r. będzie miała miejsce sesja pielęgniarska, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów kierunku pielęgniarstwo, kadrę dydaktyczną pielęgniarską i lekarską.
Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie: https://ekardio.slask.pl/.
Serdecznie zapraszamy

W dniu 24.09.2022 r. grupa studentów kierunku pielęgniarstwo II stopnia brała udział w odbywających się na terenie Uczelni warsztatach prowadzonych przez dr n. o zdr. Dorotę Kilańską oraz mgr Marka Kamińskiego z Fundacji „Florencja”  w ramach „Jesieni z Florencją”. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom dotyczącym porady pielęgniarskiej w zarządzaniu objawami ze strony układu oddechowego. Osoby biorące …

Zapraszamy studentów naszego Instytutu na warsztaty pt. „Porada pielęgniarska w koordynowanej opiece zdrowotnej”, dotyczące przygotowania pacjenta do samozarządzania objawami w koordynowanej opiece. Celem warsztatów jest przede wszystkim przygotowanie studentów do planowania opieki w poradzie pielęgniarskiej w koordynowanej opiece zdrowotnej.

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia poza możliwością bezpłatnego udziału w organizowanych warsztatach otrzymają również podręcznik …

Debata Oksfordzka
z udziałem studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie -kierunek pielęgniarstwo w dniu 8.04.2022 roku
Godzina 10.15 sala 109
Zapraszamy wszystkich studentów i wykładowców z kierunku pielęgniarstwo, ale także studentów i wykładowców z innych kierunków naszej Uczelni.
Uwaga- udział w Debacie- nie wymaga zgłoszenia.
Teza:
„Sprawowanie opieki pielęgniarskiej metodą procesu pielęgnowania w odniesieniu do modelu tradycyjnego jest najlepszą metodą opieki …

Back to top