– Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uczelnianego Koła Naukowego PTP – nauczycieli akademickich

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uczelnianego Koła Naukowego PTP – nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, w trakcie którego przyjęto sprawozdania z dotychczasowej działalności Koła za rok 2022 (organizacyjne, finansowe i rewizyjne), przeprowadzono wybory do władz Zarządu Koła oraz wybrano delegata na Zjazd Okręgowy.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę Koła (https://im.pwsz.glogow.pl/kola-naukowe/), gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami z tego wydarzenia.
Back to top