– Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania

W ubiegłym tygodniu został zakończony proces wydawniczy związany z publikacją naszej pierwszej e-monografii pt. „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” pod red.: dr n. med. Edyty Kędry, dr n. med. Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr n. o zdr. Doroty Mileckiej, dr n. o zdr. Piotra Jerzego Gurowca.
Wspomniana e-monografia stanowi zwieńczenie organizowanej w dniu 19 maja 2020 r. I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod tym samym tytułem. Poruszana w niej problematyka pozwala na szerokie spojrzenie na inwestycje czynione w pielęgniarstwie i w pielęgniarstwo, ze szczególnym zaakcentowaniem inwestowania w jego dorobek naukowym. 
Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby, które brały czynny udział we wspomnianej konferencji, bez których ta monografia by nie powstała. Jesteśmy z niej w sposób szczególny bardzo dumni, bo jest to nasze „pierwsze dziecko wydawnicze” i mamy nadzieję, że nie ostatnie.
Back to top