– „Porada pielęgniarska w koordynowanej opiece zdrowotnej”

Zapraszamy studentów naszego Instytutu na warsztaty pt. „Porada pielęgniarska w koordynowanej opiece zdrowotnej”, dotyczące przygotowania pacjenta do samozarządzania objawami w koordynowanej opiece. Celem warsztatów jest przede wszystkim przygotowanie studentów do planowania opieki w poradzie pielęgniarskiej w koordynowanej opiece zdrowotnej.

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia poza możliwością bezpłatnego udziału w organizowanych warsztatach otrzymają również podręcznik do przeprowadzenia porady pielęgniarskiej.

Warsztaty są bezpłatne i zostaną przeprowadzone w dniu 24 września 2022 r. (sobota) w siedzibie PWSZ w Głogowie przez przedstawicieli Fundacji Florencja (Fundacji na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki). Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w nich decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną (format pdf lub jpg) kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie RODO (załączniki) proszę przesłać na  adres mailowy: e.kedra@pwsz.glogow.pl do dnia 16 września 2022 r.

Karta zgłoszeniowa
Klauzula RODO

Back to top