Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Medycznym

semestr zimowy 2019/2020

sesja egzaminacyjna 27 stycznia – 9 lutego

sesja poprawkowa 10 lutego – 16 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

27 stycznia – 9 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
28 styczeń Anatomia /dr K. el Mohtar Piel g. 15:30

s. 109A

4 luty Fizjologia/ dr K. el Mohtar Piel g. 17:30

s. 109A

27 styczeń Farmakologia/ mgr M. Lewicka Piel g. 10:15

s. 209A

23 styczeń Mikrobiologia…/mgr M. Kazanecka Piel g.12:00

s. 012B

30 styczeń Opieka paliatywna / dr n. med. A. Glińska Piel g. 15:30

s. 102B

29 styczeń Pediatria / lek. W. Skibiszewski Piel g. 15:30

s. 109A

31 styczeń Etyka zawodu pielęgniarki / dr E. Garwacka-Czachor Piel g.10:00

s. 209A

7 lutego Zdrowie publiczne / dr E. Garwacka-Czachor Piel g. 10:00

s. 109A

7 lutego Podstawy pielęgniarstwa / dr E. Garwacka-Czachor Piel g. 10:00

s. 109A

27 stycznia Anestezjologia i pielęgniarstwo / mgr M. Undro Piel g. 9:00

s.

4 lutego Psychologia/ mgr A. Cielebąk Piel g. 16:00

s. 209A

SESJA POPRAWKOWA 

9 lutego – 16 lutego

11 luty Opieka paliatywna / dr n. med. A. Glińska Piel g. 15:30

s. 102B