Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Medycznym

semestr letni 2018/2019

sesja egzaminacyjna 17 czerwca – 23 czerwca

sesja poprawkowa 2 września – 15 września

SESJA EGZAMINACYJNA

17 czerwca – 23 czerwca

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
19

czerwca

Zdrowie publiczne / dr E. Garwacka -Czachor Piel I rok g. 10:00

s.110A

20

czerwca

Podstawy pielęgniarstwa / dr E. Garwacka -Czachor Piel I rok g. 10:00

s. 110A

21 czerwca Język angielski / mgr M. Komorowska Piel II rok g. 10:00

s. 101B

17

czerwca

Język angielski / mgr B. Hanaczewska Piel II rok g. 9:00

s. 101B

18

czerwca

Socjologia / dr A. Bujak Piel I rok g. 14:00

s. 110A

26 czerwca Patologia / dr hab. A. Wojnar Piel I rok g. 15:00

s. 110A

18 czerwca Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne /dr A. Metera, mgr B. Siedler Piel II rok g. 11:00

s. 110A

19 czerwca Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / dr W. Skibiszewski, mgr I. Szala Piel II rok g. 8:00

s. 109A

24 czerwca Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne / dr A. Metera, mgr P. Czyż Piel II rok g. 13:00

s. 110A

21 czerwca Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne / dr hab. B. Dębiak, mgr M. Golonko Piel II rok g. 15:00

s. 109A

SESJA POPRAWKOWA 

2 września – 15 września

11 września Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / dr W. Skibiszewski, mgr I. Szala Piel II rok g. 15:30

s. 109A