Zarząd Studenckiego Koła Naukowego PTP

Skład Zarządu Koła:

  1. Karolina Baszyńska – przewodnicząca.
  2. Iga Karpierz – zastępca przewodniczącej.
  3. Dominika Piekarz – sekretarz.
  4. Patrycja Sioła – skarbnik.
  5. Alicja Gościewicz – członek komisji rewizyjnej.
  6. Aleksandra Graca – członek komisji rewizyjnej.