Działalność

Koło Naukowe PTP zaprasza Studentów pielęgniarstwa!

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które  rozpoczęło działalność w roku akademickim 2018/2019 zaprasza do zostania członkiem Koła.

W jego skład wchodzą słuchacze I, II i III roku kierunku pielęgniarstwo.

Skład Zarządu Koła:

  1. Karolina Baszyńska – przewodnicząca.
  2. Iga Karpierz – zastępca przewodniczącej.
  3. Dominika Piekarz – sekretarz.
  4. Patrycja Sioła – skarbnik.
  5. Alicja Gościewicz – członek komisji rewizyjnej.
  6. Aleksandra Graca – członek komisji rewizyjnej.

Od stycznia 2020 roku Koło liczy 17 osób. W związku z ogłoszeniem przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych studenci uczcili to wydarzenie biorąc udział w inauguracji Kampanii Nursing Now w dniu 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia. Współorganizatorem tego wydarzenia było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W dniu 6 marca 2020 roku członkinie Koła wzięły udział w spotkaniu z Panią Jadwigą Omyło, nestorką pielęgniarstwa odznaczoną Medalem im. Florence Nightingale, które odbyło w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Ponadto,  w październiku 2020 roku urządzono na terenie uczelni wystawę związaną z historią zawodu, a zwłaszcza z 200-setną rocznicą urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa – Florencji Nightingale.

Przeprowadziliśmy również ankietę dotyczącą  motywacji studentów do podejmowania nauki na kierunku pielęgniarstwo, która jest w opracowaniu oraz planujemy kolejne projekty badawcze.

W  planach mamy promowanie zawodu pielęgniarki wśród społeczności głogowskiej, promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania, wynikające z bieżących potrzeb. Aktualnie, ze względu na sytuację epidemiczną, będziemy pracować on-line.

 

Zapraszam Państwa do współpracy,
dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor – Opiekun Koła